Từng bước xây dựng và phát triển đô thị tại Sông Công

phát triển đô thị tại Sông Công

Trong những năm qua, thành phố Sông Công đã trở thành một trong những điểm sáng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về thu hút đầu tư. Thành phố đã đồng loạt đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư bằng nhiều giải pháp thiết thực, nhằm huy động sự […]